Fondets grundläggande specialinriktade program

Hälsan och livet är det viktigaste!

Hälsan och livet är det viktigaste!

Det var för första gången att kriget uppstod i Ukraina sedan landet blivit självständigt. Hundratals sårade soldater hämnade i militärsjukhusen. Behovet av läkemedel, kvalitativ utrustning och extra utrymme i sjukhusen har ökat. Många soldater behöver protesinstallering. Människoliv och hälsa är det viktigaste! Det är vårt fonds huvuduppgift.
Föräldralösa barn

Föräldralösa barn

Många barn ska aldrig träffa deras fäder igen. Vi ska alltid minnas de omkomna! Nu för tiden behöver deras barn financiellt och materiellt stöd samt psykologisk hjälp. Dessa sår aldrig läker... och det är mycket svårt att klara sig i ensamhet.
Flyktingar från krigsområdet

Flyktingar från krigsområdet

På grund av ständiga eldgivningar blev hundratals ukrainska familjer tvungna att lämna sina bostäder. Att ta med sig bara nödtorft och lämna sin plats... Det är svårt att föreställa sig hur man i en stund förlrar allt man skapade under hela sitt liv.
Hjälp till ukrainska armén

Hjälp till ukrainska armén

Varje dag blir ukrainsk armé mer professionell och starkare, eftersom kriget tvungit föredetta fredligt land tackla ett vapen. Trots att landet är i svårt finans läge, finanserar regeringen armén mer och mer. Tyvär, armén är fortfarande inte utrustad med allt som behövs.