Hälsan och livet är det viktigaste!

Kriget i östra Ukraina upphör inte för en stund sedan våren 2014. Ukraina är en fredlig stad och blev inte beredd till segdraget krig. För att operativt genomföra kvalitativ diagnostering och behandling behöver militärsjukhus tidsenlig medicinsk utrustning. Några av dem behöver att ha båda enskilda kamrar och hela byggnader renoverade.

De komplicerade operationerna, protesinstalleringen - det kostar mycket och måste göras så snart så möjligt. Räddning av människolivet och hälsan är vårt fonds huvuduppgift.

Livet är det viktigaste! Allt övrigt är av sekundär betydelse...

BIDRA