Hjälpa flyktingar från krigetsområdet i Ukraina

På grund av skärpt konflikt i östra Ukraina blev tusentals familjer tvungna att lämna sina städer och söka efter nya bostäder i olika regioner av Ukraina samt i andra länder.

Den 31 Juli 2015 1 414 798 personer officiellt konstaterades att vara interflyktningar inom Ukrainas gränser. Över 925 tusen personer sökte asyl, boendetstilstånd och andra former av laglig vistelse i de angränsande länderna under samma period. Över 2.3 millioner personer således har lämnat sina bostäder sedan konflikten i östra Ukraina påbörjades (April 2014).

... att ta med sig bara nödtorft och lämna sin plats... Det är svårt att föreställa sig hur man i en stund förlrar allt man skapade under hela sitt liv.

Nu för tiden är Ukraina utsatt för krigets katastrofala konsekvenser och kan inte tyvär klara sig själv. Vårt land behöver verkligen hjälp av världssamfundet!

BIDRA